Urban Notations [Barbican]

Urban Notations [Barbican] | Installations view | Villa Merkel, Esslingen | 2011
Urban Notations [Barbican] | Installations view | Villa Merkel, Esslingen | 2011
Urban Notations [Barbican] | Installations view | Villa Merkel, Esslingen | 2011
Urban Notations [Barbican] | Installations view | Villa Merkel, Esslingen | 2011